fysioterapi

Biotrace 3 

Stresshåndtering  kan du lære på mange ulike måter. En av de enkleste måtene å kontrollere stress på er ved å stimulere den delen av nervesystemet som fører til at vi kan falle til ro. Dette kan vi gjøre ved hjelp av moderne teknologi; biofeedback, og ved hjelp av gammel kunnskap; pusteteknikk.

Gjennom Biofeedback og ved hjelp av pusteøvelser vil du kunne lære hvordan du enkelt kan ta styring over ditt autonome nervesystem og på den måten oppnå stressmestring.

Biofeedback er et måleverktøy som brukes til å registrere bla hjertefrekvens og pustemønster. Både hjertefrekvens og pust styres av det autonome nervesystemet, som i sin tur spiller en viktig rolle i stressopplevelse og stressmestring. Ved å se på samspillet mellom hjertefrekvens og pustemønster vil vi få en indikasjon på det generelle autonome nervesystemet og dermed en indikator på den generelle helsen.

Ta gjerne kontakt med meg for flere opplysninger og behandlingsmuligheter.

I grafikken nedenfor kan du se en illustrasjon på hvordan Biofeedback brukes for å måle og vurdere stressmestring, velvære og optimal ytelse, der den blå linjen viser pustemønsteret og den røde viser hjertefrekvensen.

rsp6BioTrace4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samspillet mellom hjertefrekvens og pustemønster kalles hjertefrekvensvariasjon. (Heretter kalt HRV)  HRV viser til endringene i intervallene mellom de påfølgende hjerteslagene, og kan undersøkes under ulike fysiske tilstander slik som for eksempel trening eller avspenning. Et viktig verktøy for å måle HRV nivåene er Biofeedback. Måleinstrumentet biofeedback er en nyere teknikk som gir oss mulighet til å se hvordan kroppen og sinnet mestrer de utfordringene den møter. Dataene funnet ved hjelp av biofeedback gir en indikasjon på det generelle autonome nervesystemet og dermed en indikator på den generelle helsen. Høyere HRV nivåer er relatert til tilpasningsdyktighet og en positiv indikasjon på god helse. Mens et lavere HRV nivå antyder utilstrekkelig tilpasning og er en negativ indikasjon på din helsetilstand.

Kunnskapen om pusting og hjertefrekvens er omtrent 2500 år gammel og er blant annet brukt av yogier som ønsket å være i balanse og uten stress. Mens måleinstrumentet biofeedback er en nyere teknikk som gir oss mulighet til å se hvordan kroppen og sinnet mestrer de utfordringene den møter. 

 

Link:

Heart rate variability biofeedback: how and why does it work?

A healthy heart is not a metronome: an integrative review of the heart's anatomy and heart rate variability.


Fysioterapeut HRVBiofeedback

 Sertifisert av BCIA

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Fysiopraksis

Storgata 146
3915 Porsgrunn

Timebestilling

Tlf: 920 35 558
Epost: post@fysiopraksis.no

Åpningstider

Mandag til fredag
8.00 til 16.00

Personvern
Innhold © Fysiopraksis. Webdesign © 2016-22 av Web Norge.