Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av en fysioterapeut med offentlig godkjenning og autorisasjon.

 

 

3

 

 • Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i
  pasient-/klientsituasjoner.
 • Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon
 • Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.
 • Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.
 • Fysioterapeuter kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.
 • Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.
 • Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.
 • Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.

 • Kilde: Norsk FysioterapeutForbund.

 

 

 

Medlem av:

Norske Fysioterapeuters Forbund (NFF)
Konglige Nederlandske Fysioterapi Forbund (KNGF)
Society of Musculoskeletal Medicine.


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Timebestilling

Tlf.: 35 55 44 93
Mob.: 920 35 558
Epost: post@fysiopraksis.no

Praksisadresse

Storgata 146
3915 PorsgrunnInnhold ©2016 FysioPraksis
Webdesign ©2016 Web Norge